Related Plugins and Tags

QGIS Python Plugins Repository

Pobieracz danych GUGiK Plugin icon

(192) votes 

Pozwala na pobranie danych z zasobów GUGiK z interfejsu QGIS. EN: Allows user to download spatial data of Poland based on GUGiK's services.(Poland only)

Wtyczka pozwala na pobieranie danych przestrzennych udostępnianych przez GUGiK.
Możliwe jest pobieranie:
* danych za pomocą wskazania punktu na mapie
* danych poprzez warstwę poligonową, liniową lub punktową
* paczki danych dla wybranej jednostki podziału terytorialnego

Możliwe jest pobieranie następujących danych:
* LAZ (LIDAR) - dane skaningu laserowego
* ASCII GRID (NMT/NMPT) - Numeryczny Model Terenu i Numeryczny Model Pokrycia Terenu
* GeoTiff (ortofotomapa/CIR) - Ortofotomapa cyfrowa i Zobrazowanie w bliskiej podczerwieni
* GeoTiff (obrazy intensywności) - Produkt powstały ze skaningu laserowego w formie rastrowej
* Paczki danych BDOT10k (ZIP)
* Paczki danych BDOO (ZIP)

W najnowszej wersji 1.0. dodano również możliwość pobierania następujących danych:
* Paczki danych PRNG (ZIP)
* Paczki danych PRG (ZIP)
* Paczki danych modeli 3D budynków (ZIP)
* Paczki danych EGiB (wersja beta)
* Paczki archiwalnych danych BDOT10k (ZIP)
* Zestawienia zbiorcze EGiB) (XLS)
* Opracowania tyflologiczne (PDF/TIFF/JPG/CDR) - mapy dla niewidomych i słabowidzących
* Osnowy geodezyjnej
- Podstawowa osnowa geodezyjna (XLS/PDF)
- Archiwalne kartoteki osnów (TIFF/PDF)
* Aerotriangulacji (ASC/CSF/ISPM)
* Linii mozaikowania (SHZ)
* Wizualizacji kartograficznej BDOT10k (PDF)
* Zdjęć lotniczych (JPG)

Version Experimental Minimum QGIS version Downloads Uploaded by Date
1.0.5 no 3.4.0 2440 envirosolutions 2023-03-16T10:43:35.268834+00:00
1.0.4 no 3.4.0 1043 envirosolutions 2023-03-09T15:13:11.690444+00:00
1.0.3 no 3.4.0 1120 envirosolutions 2023-03-06T20:54:14.445970+00:00
1.0.2 no 3.4.0 10004 envirosolutions 2022-10-20T14:46:01.967876+00:00
1.0.1 no 3.4.0 3057 envirosolutions 2022-09-02T13:45:33.238717+00:00
1.0 no 3.4.0 428 envirosolutions 2022-08-29T14:17:52.748917+00:00
0.9.3 no 3.4.0 2214 envirosolutions 2022-07-10T18:58:49.655387+00:00
0.9.2 no 3.4.0 3869 envirosolutions 2022-04-29T06:58:50.194285+00:00
0.9.1 no 3.4.0 5548 envirosolutions 2022-02-09T15:23:32.710384+00:00
0.9.0 no 3.4.0 427 envirosolutions 2022-02-04T15:56:35.542356+00:00
0.8.2 no 3.4.0 9002 envirosolutions 2021-06-29T11:46:35.738768+00:00
0.8.1 no 3.4.0 165 envirosolutions 2021-06-28T11:10:09.369230+00:00
0.8.0 no 3.4.0 35 envirosolutions 2021-06-28T10:55:10.806071+00:00
0.7.2 no 3.4.0 5363 envirosolutions 2021-03-16T10:02:37.472602+00:00
0.7.1 no 3.4.0 1882 envirosolutions 2021-02-15T15:08:00.483751+00:00
0.7.0 no 3.4.0 713 envirosolutions 2021-01-29T10:23:28.074795+00:00
0.6.1 no 3.4.0 2876 envirosolutions 2020-12-02T12:08:03.802075+00:00

Sustaining Members