Related Plugins and Tags

QGIS Python Plugins Repository

Version: [2133] Pobieracz danych GUGiK 1.0.7

Changelog
Wersja 1.0.7
* Poprawa adresów i parametrów usług WMS ortofotomapy
Wersja 1.0.6
* Naprawiony problem z OpenSSL
Wersja 1.0.5
* dodanie warstw z NMT 5m w układzie EVRF2007 przy pobieraniu metodą WMS
Wersja 1.0.4
* dodanie warstw z NMT, NMPT, LAZ z roku 2022 przy pobieraniu metodą WMS
Wersja 1.0.3
* usunięcie weryfikacji SSL do serwera geoportal.gov.pl
Wersja 1.0.1
* drobne poprawki
Wersja 1.0
* dodanie możliwości pobrania paczki PRNG
* dodanie możliwości pobrania paczki PRG
* dodanie możliwości pobrania paczki modeli 3D budynków
* dodanie możliwości pobrania powiatowych paczek EGiB (wersja beta)
* dodanie możliwości pobrania archiwalnych paczek danych BDOT10k
* dodanie możliwości pobrania zbiorczych danych EGiB
* dodanie możliwości pobrania opracowań tyflologicznych
* dodanie możliwości pobrania podstawowej osnowy geodezyjnej oraz archiwalnej
kartoteki osnów
* dodanie możliwości pobrania aerotriangulacji i linii mozaikowania
* dodanie możliwości pobrania wizualizacji kartograficznej BDOT10k
* dodanie możliwości pobrania zdjęć lotniczych
* aktualizacja funkcjonalności pobrania paczki danych BDOO
Wersja 0.9.2
* Poprawa adresów i parametrów usług WMS
Wersja 0.9.1
* Naprawa pobierania plików LAZ przez WMS (geoportal)
Wersja 0.9.0
* Poprawy błędów związanych ze zmianą API GUGiK
Wersja 0.8.2
* Dodanie komunikatów do usługi WFS, poprawy błędów, aktualizacja danych usługi
WMS dla ortofotomapy
Wersja 0.8.1
* Dodanie komunikatów, poprawy błędów
Wersja 0.8.0
* Dodanie mozliwości pobierania danych na podstawie usług WFS skorowidzowych
Wersja 0.7.2
* Poprawa błędów uniemozliwiających wyszukiwanie danych według poligonu w
starszych wersjach QGIS (np. 3.4)
Wersja 0.7.1
* Dodanie możliwości pobierania paczek wojewódzkich BDOO
Wersja 0.7.0
* Zmiana formatu pobieranych danych LiDAR z LAS na LAZ
* Dodanie możliwości pobierania tylko aktualnych danych
* Poprawy błędów i komunikatów
Wersja 0.6.1
* Poprawa błędów dla wersji poniżej 3.10
Wersja 0.6.0
* dodanie możliwości pobierania paczek danych BDOT10k - powiatowe, wojewódzkie
lub krajowa
Wersja 0.5.2
* dostosowanie wtyczki do zmian po stronie serwera dla danych LiDAR
Wersja 0.5.1
* dodanie wiadomości o nowościach GIS
Wersja 0.5.0
* dodanie możliwości pobierania Obrazów Intensywności
Wersja 0.4.4
* poprawa błędów
Wersja 0.4.3
* poprawa błędów
* dodanie możliwości pobierania NMPT i LAS w układzie EVRF2007
Wersja 0.4.2
* poprawa błędów
* dodanie możliwości pobierania NMT w układzie EVRF2007
Wersja 0.4.1
* poprawa błędu przy pobieraniu danych małym poligonem
Wersja 0.4
* dodanie możliwości pobierania plików LAS (LIDAR)
Wersja 0.3.1
* poprawy błędów
Wersja 0.3
* dodanie możliwości pobierania danych warstwą punktową
* dodanie możliwości filtrowania ortofotomapy czarnobiałej (B/W)
* dodanie możliwości pobierania NMT/NMPT
* pomijanie pobierania pustych plików (gdy serwer nie zwraca pliku pod adresem)
Wersja 0.2.1
* optymalizacja przetwarzania poligonów
* pobieranie plików jedynie wewnątrz warstwy w przypadku warstwy poligonowej
wieloobiektowej
Wersja 0.2
* dodanie możliwości pobierania za pomocą warstwy liniowej
* generowanie raportu CSV z pobierania
* poprawienie skuteczności pobierania obiektów poligonem
Wersja 0.1.1
* poprawki błędów. Dla bboxów poligonów pon. 100ha pobieranie centroidą
Wersja 0.1
* pobieranie plików oftofotomapy RGB/CIR
Approved
yes
Author
envirosolutions
Uploaded
2023-08-28T06:52:19.677375+00:00
Minimum QGIS version
3.4.0
Maximum QGIS version
3.99.0
External dependencies (PIP install string)
None
Experimental
no

Version management

Plugin details

Sustaining Members