Related Plugins and Tags

QGIS Python Plugins Repository

Version: [2133] Pobieracz danych GUGiK 1.0.8

Changelog
Wersja 1.0.8
 * Poprawy błędów
 Wersja 1.0.7
 * Poprawa adresów i parametrów usług WMS ortofotomapy
 Wersja 1.0.6
 * Naprawiony problem z OpenSSL
 Wersja 1.0.5
 * dodanie warstw z NMT 5m w układzie EVRF2007 przy pobieraniu metodą WMS
 Wersja 1.0.4
 * dodanie warstw z NMT, NMPT, LAZ z roku 2022 przy pobieraniu metodą WMS
 Wersja 1.0.3
 * usunięcie weryfikacji SSL do serwera geoportal.gov.pl
 Wersja 1.0.1
 * drobne poprawki
 Wersja 1.0
 * dodanie możliwości pobrania paczki PRNG 
 * dodanie możliwości pobrania paczki PRG
 * dodanie możliwości pobrania paczki modeli 3D budynków
 * dodanie możliwości pobrania powiatowych paczek EGiB (wersja beta)
 * dodanie możliwości pobrania archiwalnych paczek danych BDOT10k
 * dodanie możliwości pobrania zbiorczych danych EGiB
 * dodanie możliwości pobrania opracowań tyflologicznych
 * dodanie możliwości pobrania podstawowej osnowy geodezyjnej oraz archiwalnej
kartoteki osnów
 * dodanie możliwości pobrania aerotriangulacji i linii mozaikowania
 * dodanie możliwości pobrania wizualizacji kartograficznej BDOT10k
 * dodanie możliwości pobrania zdjęć lotniczych
 * aktualizacja funkcjonalności pobrania paczki danych BDOO
 Wersja 0.9.2
 * Poprawa adresów i parametrów usług WMS
 Wersja 0.9.1
 * Naprawa pobierania plików LAZ przez WMS (geoportal)
 Wersja 0.9.0
 * Poprawy błędów związanych ze zmianą API GUGiK
 Wersja 0.8.2
 * Dodanie komunikatów do usługi WFS, poprawy błędów, aktualizacja danych
usługi WMS dla ortofotomapy
 Wersja 0.8.1
 * Dodanie komunikatów, poprawy błędów
 Wersja 0.8.0
 * Dodanie mozliwości pobierania danych na podstawie usług WFS skorowidzowych
 Wersja 0.7.2
 * Poprawa błędów uniemozliwiających wyszukiwanie danych według poligonu w
starszych wersjach QGIS (np. 3.4)
 Wersja 0.7.1
 * Dodanie możliwości pobierania paczek wojewódzkich BDOO
 Wersja 0.7.0
 * Zmiana formatu pobieranych danych LiDAR z LAS na LAZ
 * Dodanie możliwości pobierania tylko aktualnych danych
 * Poprawy błędów i komunikatów
 Wersja 0.6.1
 * Poprawa błędów dla wersji poniżej 3.10
 Wersja 0.6.0
 * dodanie możliwości pobierania paczek danych BDOT10k - powiatowe, wojewódzkie
lub krajowa
 Wersja 0.5.2
 * dostosowanie wtyczki do zmian po stronie serwera dla danych LiDAR
 Wersja 0.5.1
 * dodanie wiadomości o nowościach GIS
 Wersja 0.5.0
 * dodanie możliwości pobierania Obrazów Intensywności
 Wersja 0.4.4
 * poprawa błędów
 Wersja 0.4.3
 * poprawa błędów
 * dodanie możliwości pobierania NMPT i LAS w układzie EVRF2007
 Wersja 0.4.2
 * poprawa błędów
 * dodanie możliwości pobierania NMT w układzie EVRF2007
 Wersja 0.4.1
 * poprawa błędu przy pobieraniu danych małym poligonem
 Wersja 0.4
 * dodanie możliwości pobierania plików LAS (LIDAR)
 Wersja 0.3.1
 * poprawy błędów
 Wersja 0.3
 * dodanie możliwości pobierania danych warstwą punktową
 * dodanie możliwości filtrowania ortofotomapy czarnobiałej (B/W)
 * dodanie możliwości pobierania NMT/NMPT
 * pomijanie pobierania pustych plików (gdy serwer nie zwraca pliku pod
adresem)
 Wersja 0.2.1
 * optymalizacja przetwarzania poligonów
 * pobieranie plików jedynie wewnątrz warstwy w przypadku warstwy poligonowej
wieloobiektowej
 Wersja 0.2
 * dodanie możliwości pobierania za pomocą warstwy liniowej
 * generowanie raportu CSV z pobierania
 * poprawienie skuteczności pobierania obiektów poligonem
 Wersja 0.1.1
 * poprawki błędów. Dla bboxów poligonów pon. 100ha pobieranie centroidą
 Wersja 0.1
 * pobieranie plików oftofotomapy RGB/CIR
Approved
yes
Author
envirosolutions
Uploaded
2023-10-24T19:08:53.917465+00:00
Minimum QGIS version
3.4.0
Maximum QGIS version
3.99.0
External dependencies (PIP install string)
None
Experimental
no

Version management

Plugin details

Sustaining Members