Related Plugins and Tags

QGIS Python Plugins Repository

Version: [2133] Pobieracz danych GUGiK 1.0.2

Changelog
Wersja 1.0.2
 * poprawa błędu pobierania ortofotomapy gdy serwer nie zwróci wyników
 Wersja 1.0.1
 * drobne poprawki
 Wersja 1.0
 * dodanie możliwości pobrania paczki PRNG 
 * dodanie możliwości pobrania paczki PRG
 * dodanie możliwości pobrania paczki modeli 3D budynków
 * dodanie możliwości pobrania powiatowych paczek EGiB (wersja beta)
 * dodanie możliwości pobrania archiwalnych paczek danych BDOT10k
 * dodanie możliwości pobrania zbiorczych danych EGiB
 * dodanie możliwości pobrania opracowań tyflologicznych
 * dodanie możliwości pobrania podstawowej osnowy geodezyjnej oraz archiwalnej
kartoteki osnów
 * dodanie możliwości pobrania aerotriangulacji i linii mozaikowania
 * dodanie możliwości pobrania wizualizacji kartograficznej BDOT10k
 * dodanie możliwości pobrania zdjęć lotniczych
 * aktualizacja funkcjonalności pobrania paczki danych BDOO
Approved
yes
Author
envirosolutions
Uploaded
2022-10-20T14:46:01.967876+00:00
Minimum QGIS version
3.4.0
Maximum QGIS version
3.99.0
External dependencies (PIP install string)
None
Experimental
no

Version management

Plugin details

Sustaining Members