Related Plugins and Tags

QGIS Python Plugins Repository

Version: [2630] Wody Polskie - Baza WMS 1.0.2

Changelog
Wersja 1.0.1 *Poprawki redakcyjne, Wersja 1.0.2 *dodano automatyczne grupowanie
warstw, dodano warstwy PPSS, poprawiono kolejność wyświetlania się warstw
Approved
yes
Author
581
Uploaded
2023-04-16T21:02:43.376483+00:00
Minimum QGIS version
3.0.0
Maximum QGIS version
3.99.0
External dependencies (PIP install string)
None
Experimental
no

Version management

Plugin details

Sustaining Members