Related Plugins and Tags

QGIS Python Plugins Repository

Wody Polskie - Baza WMS Plugin icon

(56) votes 

Baza usług WMS publikowanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Wtyczka Wody Polskie - Baza WMS umożliwia szybki dostęp do usług sieciowych publikowanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (28 usług i ponad 400 warstw tematycznych). Publikowane usługi dla: Mapa Podziału Hydrograficznego Polski w skali 1:10000 (MPHP10k), Aktualizacja Planów Gospodarowania Wodami (aPGW), Jednostki organizacyjne PGW Wody Polskie, Wstępna ocena ryzyka powodziowego (WORP), Mapy zagrożenia powodziowego (MZP), Mapy ryzyka powodziowego (MRP).Zasięg przestrzenny: Polska. ENG: This plugin allows quick access to web map services published by the State Water Holding Polish Waters (28 services and over 400 thematic layers). Spatial coverage: Poland.

Version Experimental Minimum QGIS version Downloads Uploaded by Date
1.0.1 no 3.0.0 4784 581 2022-03-10T09:23:49.316171+00:00

Sustaining Members