Related Plugins and Tags

QGIS Python Plugins Repository

Wody Polskie - Baza WMS Plugin icon

(67) votes 

Baza usług WMS publikowanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Wtyczka Wody Polskie - Baza WMS umożliwia szybki dostęp do usług sieciowych publikowanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (30 usług i ponad 800 warstw tematycznych). Publikowane usługi dla: Mapa Podziału Hydrograficznego Polski w skali 1:10000 (MPHP10k), Aktualizacja Planów Gospodarowania Wodami (aPGW), Jednostki organizacyjne PGW Wody Polskie, Wstępna ocena ryzyka powodziowego (WORP), Mapy zagrożenia powodziowego (MZP), Mapy ryzyka powodziowego (MRP), Plan przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS).Zasięg przestrzenny: Polska. ENG: This plugin allows quick access to web map services published by the State Water Holding Polish Waters (30 services and over 800 thematic layers). Spatial coverage: Poland.

Version Experimental Min QGIS version Max QGIS version Downloads Uploaded by Date
1.0.2 no 3.0.0 3.99.0 5290 581 2023-04-16T21:02:43.376483+00:00
1.0.1 no 3.0.0 3.99.0 6055 581 2022-03-10T09:23:49.316171+00:00

Sustaining Members