Related Plugins and Tags

QGIS Python Plugins Repository

Usługa Lokalizacji Działek Katastralnych Plugin icon

Plugin ID: 1732
(148) votes 

Wtyczka pozwala na pobieranie geometrii granic działek katastralnych, obrębów, gmin, powiatów i województw. ENG: The plugin made for dowloading parcells geometry from The Central Office of Geodesy and Cartography of Poland "ULDK API".

Wtyczka pozwala na pobieranie geometrii granic działek katastralnych, obrębów, gmin, powiatów i województw za pomocą numeru TERYT lub współrzędnych w dowolnym układzie. Pobieranie danych jest realizowane przez usługę ULDK udostępnianą przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii. ENG: The plugin allows user to download geometry of parcells, communies, regions using the TERYT number or coordinates in any system. Plugin uses ULDK API of The Central Office of Geodesy and Cartography of Poland.

Author
Envirosolutions Sp. z o.o.
Maintainer
envirosolutions
Tags
pythondzialkidziałkiewidencjauldkgugikkataster
Plugin home page
https://www.envirosolutions.pl/uldk.html
Tracker
Browse and report bugs
Code repository
https://github.com/envirosolutionspl/uldk
Latest stable version
1.3.2
Plugin ID
1732
Version Experimental Min QGIS version Max QGIS version Downloads Uploaded by Date
1.3.2 no 3.0.0 3.99.0 2434 envirosolutions 2024-01-11T08:23:44.414785+00:00
1.3.1 no 3.0.0 3.99.0 2487 envirosolutions 2023-11-22T18:57:42.857945+00:00
1.3.0 no 3.0.0 3.99.0 1869 envirosolutions 2023-10-24T18:45:22.734019+00:00
1.2.5 no 3.0.0 3.99.0 10453 envirosolutions 2022-07-11T08:04:00.463764+00:00
1.2.4 no 3.0.0 3.99.0 8103 envirosolutions 2021-04-07T06:43:46.266206+00:00
1.2.3 no 3.0.0 3.99.0 2973 envirosolutions 2020-12-02T12:04:48.691278+00:00
1.2.2 no 3.0.0 3.99.0 668 envirosolutions 2020-11-16T15:39:31.282442+00:00
1.2.1 no 3.0.0 3.99.0 2539 envirosolutions 2020-06-16T10:56:08.154966+00:00
1.2.0 no 3.0.0 3.99.0 607 envirosolutions 2020-05-21T15:15:48.408899+00:00
1.1.1-RedOak no 3.0.0 3.99.0 4046 envirosolutions 2019-10-22T12:46:25.798462+00:00
0.1 no 3.0.0 3.99.0 92 envirosolutions 2019-06-14T17:05:21.900582+00:00

Sustaining Members