Related Plugins and Tags

QGIS Python Plugins Repository

Usługa Lokalizacji Działek Katastralnych Plugin icon

(137) votes 

Wtyczka pozwala na pobieranie geometrii granic działek katastralnych, obrębów, gmin, powiatów i województw. ENG: The plugin made for dowloading parcells geometry from The Central Office of Geodesy and Cartography of Poland "ULDK API".

Wtyczka pozwala na pobieranie geometrii granic działek katastralnych, obrębów, gmin, powiatów i województw za pomocą numeru TERYT lub współrzędnych w dowolnym układzie. Pobieranie danych jest realizowane przez usługę ULDK udostępnianą przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii. ENG: The plugin allows user to download geometry of parcells, communies, regions using the TERYT number or coordinates in any system. Plugin uses ULDK API of The Central Office of Geodesy and Cartography of Poland.

Version Experimental Minimum QGIS version Downloads Uploaded by Date
1.2.5 no 3.0.0 10071 envirosolutions 2022-07-11T08:04:00.463764+00:00
1.2.4 no 3.0.0 8082 envirosolutions 2021-04-07T06:43:46.266206+00:00
1.2.3 no 3.0.0 2954 envirosolutions 2020-12-02T12:04:48.691278+00:00
1.2.2 no 3.0.0 657 envirosolutions 2020-11-16T15:39:31.282442+00:00
1.2.1 no 3.0.0 2528 envirosolutions 2020-06-16T10:56:08.154966+00:00
1.2.0 no 3.0.0 594 envirosolutions 2020-05-21T15:15:48.408899+00:00
1.1.1-RedOak no 3.0.0 4032 envirosolutions 2019-10-22T12:46:25.798462+00:00
0.1 no 3.0.0 76 envirosolutions 2019-06-14T17:05:21.900582+00:00

Sustaining Members