Related Plugins and Tags

QGIS Python Plugins Repository

Version: [3271] SmartSDI 0.5 Experimental

Changelog
0.5 - zmiany w pobieraniu dla dużych poligonów
0.4 - raport dla działki dostępny dla warstwy z granicami działek
0.3 - dodanie pobrania danych w ramach przecięcia z warstwą liniową lub
poligonową
0.2 - pobieranie adresów, ikonka, zmiana minimalnej wersji QGIS
0.1 - utworzenie wtyczki
Approved
yes
Author
geosystem
Uploaded
2024-02-07T13:18:56.742607+00:00
Minimum QGIS version
3.22.0
Maximum QGIS version
3.99.0
External dependencies (PIP install string)
Experimental
yes

Version management

Plugin details

Sustaining Members