Related Plugins and Tags

QGIS Python Plugins Repository

Przechwyć Wysokość GUGiK NMT API Plugin icon

(27) votes 

Pozwala na sprawdzenie wysokości terenu w danym punkcie na podstawie API GUGiK NMT. EN: Allows user to check elevation level of the terrain (Poland only) based on GUGiK's NMT service

Wtyczka pozwala na przechwycenie wysokości terenu w dowolnym punkcie na obszarze Polski. Wtyczka korzysta z usługi NMT udostępnionej przez GUGiK.

Version Experimental Minimum QGIS version Downloads Uploaded by Date
1.3 no 3.0.0 4903 envirosolutions 2020-12-02T12:16:12.140538+00:00
1.2 no 3.0.0 318 envirosolutions 2020-11-16T15:50:32.547317+00:00
1.1 no 3.0.0 1880 envirosolutions 2019-11-07T08:42:21.859530+00:00
1.0 no 3.0.0 305 envirosolutions 2019-10-21T14:45:17.019656+00:00

Sustaining Members