Related Plugins and Tags

QGIS Python Plugins Repository

NDOP Downloader Plugin icon

(0) votes 

Stažení a import dat o výskytu druhů z NDOP AOPK.

Download and import species occurence data from SOD NCA.

NDOP Downloader allows download species occurence data from The Species Occurrence Database NCA CR (Nature Conservation Agency of the Czech Republic). Localisation (.shp compressed in .zip) and table data (.csv) will be downloaded for found records. Table data will be imported as point layer according the columns with coordinates.
For using a databse is necessary create account (free) in NCA information system.
NDOP Downloader slouží ke stahování dat o výskytu druhů z Nálezové databáze AOPK. Pro všechny nalezené záznamy se stáhnou a importují dostupná data lokalizací (.shp komprimované v .zip) a tabulková data (.csv), ta se na základě uvedených souřadnic zobrazí jako bodová vrstva.
Pro použití je nutné vytvořit účet (zdarma) v informačním systému AOPK - ISOP.

Version Experimental Minimum QGIS version Downloads Uploaded by Date
0.1.1-beta yes 3.0.0 662 otokalab 2019-11-19T17:17:57.383489+00:00

Sustaining Members