Related Plugins and Tags

QGIS Python Plugins Repository

INSPIRE Nederland plugin voor QGIS Plugin icon

Plugin ID: 840
(15) votes 

EN: A tool to query INSPIRE datasets of the Dutch national dataportal "National Georegistry (NGR)" and add it to QGIS.
NL: Een tool om de INSPIRE datasets uit het Nationaal Georegister te bevragen en toe te voegen aan QGIS.

In het kader van INSPIRE realiseren de Europese lidstaten een digitaal netwerk voor het uitwisselen van gegevens over de leefomgeving. INSPIRE zorgt ervoor dat deze geo-informatie van goede kwaliteit is en dat de inhoud ervan, ook over de landsgrenzen heen, op elkaar is afgestemd. In Nederland zijn inmiddels beschrijvingen van meer dan 200 INSPIRE datasets en circa 265 bijbehorende services aanwezig in het Nationaal Georegister (http://www.nationaalgeoregister.nl/).
Om het gebruik van INSPIRE data te vergemakkelijken voor de professionele GIS-gebruikers in Nederland is voor QGIS een plugin ontwikkeld. Deze plugin maakt het gemakkelijk om direct via het Nationaal Georegister de INSPIRE datasets en services te vinden, te raadplegen en te downloaden. Via de plugin kan een gebruiker INSPIRE-data zoeken op trefwoord, INSPIRE-thema, organisatie of type service en het gevonden resultaat direct toevoegen aan QGIS.
De INSPIRE QGIS plugin is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van Geonovum. Geonovum ondersteunt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en dataproviders bij de invoering van INSPIRE in Nederland. De plugin is ontwikkeld door KGIS (http://kgis.be/).

Author
Kay Warrie
Maintainer
warrieka
Tags
inspirenederlandpdoknationaalgeoregister
Plugin home page
https://www.geonovum.nl/geo-standaarden/inspire-europese-leefomgeving/
Tracker
Browse and report bugs
Code repository
https://github.com/warrieka/inspireNL
Latest stable version
2.8
Latest experimental version:
0.3
Plugin ID
840
Version Experimental Min QGIS version Max QGIS version Downloads Uploaded by Date
2.8 no 3.0.0 3.99.0 9388 warrieka 2021-12-10T14:14:48.421032+00:00
2.6 no 3.0.0 3.99.0 9169 warrieka 2019-05-29T15:01:42.222832+00:00
1.2 no 2.8.0 2.99.0 10529 warrieka 2015-12-23T11:20:47.102428+00:00
1.0 no 2.8.0 2.99.0 1296 warrieka 2015-10-14T12:42:56.981066+00:00
0.4 no 2.8.0 2.99.0 786 warrieka 2015-09-23T16:14:14.715888+00:00
0.3 yes 2.8.0 2.99.0 1901 warrieka 2015-09-16T14:40:58.155665+00:00
0.2 yes 2.8.0 2.99.0 542 warrieka 2015-09-14T20:48:16.683491+00:00
0.1 yes 2.8.0 2.99.0 524 warrieka 2015-09-13T15:57:14.078108+00:00

Sustaining Members