Related Plugins and Tags

QGIS Python Plugins Repository

NIB-ortofoto-prosjekt Plugin icon

(3) votes 

Henter alle ortofoto-prosjekt (inkludert Satellitt og Infrarødt) fra Norge i bilder (WMS) som ligger innafor et utsnitt.

Utsnittet kan være bounding boksen til
- aktuelt map canvas (default)
- et utsnitt man angir selv i lengde og høyde (km x km)
- et kartlag i Layers panel (table of contents (TOC))
- en vektor- eller rasterfil man laster opp

Kan velge prosjekt fra et, flere eller alle (default) år.
Kan lagre prosjektnavna i egne tekstfiler sortert etter år (default) eller alfabetisk.
Kan lagre metadata (prosjektinformasjon) for alle aktuelle prosjekt i json-fil.
Utsnittet kan ikke overskride 500 km x 500 km.
Alle WMS-layere (ortofoto, satellitt og infrarødt) havner i en egen gruppe "Nib-prosjekt".
Tidligere innhenta ortofoto kan slettes før nye hentes inn (husker siste valg).
NB! Man må ha tilgang til Norge i bilder ortofoto-prosjekt WMS (Norge digitalt-part)
NB! Prosjektet må være i UTM 32, 33 eller 35.

Author
ban, NIBIO
Maintainer
9ls1
Tags
pythonrasterwmsextentnorway
Plugin home page
https://gitlab.nibio.no/abni/get_nib
Tracker
Browse and report bugs
Code repository
https://gitlab.nibio.no/abni/get_nib/-/tree/main
Latest stable version
1.1
Latest experimental version:
0.7
Version Experimental Minimum QGIS version Downloads Uploaded by Date
1.1 no 3.0.0 210 9ls1 2023-08-07T07:49:52.679316+00:00
1.0 no 3.0.0 301 9ls1 2023-05-01T08:00:18.844594+00:00
0.9 no 3.0.0 297 9ls1 2023-02-16T21:06:07.066769+00:00
0.8 no 3.0.0 142 9ls1 2023-01-19T11:23:37.796312+00:00
0.7 yes 3.0.0 92 9ls1 2023-01-09T13:46:49.710731+00:00

Sustaining Members