Related Plugins and Tags

QGIS Python Plugins Repository

Geokodowanie Adresów UUG GUGiK Plugin icon

(21) votes 

PL: Wtyczka geokoduje adresy z pliku CSV do warstwy punktowej przy wykorzystaniu usługi UUG GUGiK. EN: The plugin geocodes CSV file od addresses for Poland. It uses UUG GUGiK web service.

PL: Wtyczka geokoduje adresy z pliku CSV do warstwy punktowej przy wykorzystaniu usługi UUG GUGiK. EN: The plugin geocodes CSV file od addresses for Poland. It uses UUG GUGiK web service.

Version Experimental Minimum QGIS version Downloads Uploaded by Date
1.1.6 no 3.0.0 4882 envirosolutions 2020-12-02T12:12:48.033456+00:00
1.1.5 no 3.0.0 299 envirosolutions 2020-11-16T15:56:47.076714+00:00
1.1.4 no 3.0.0 458 envirosolutions 2020-10-01T14:28:42.835015+00:00
1.1.3 no 3.0.0 916 envirosolutions 2020-05-18T19:02:12.583974+00:00
1.1.2 no 3.0.0 307 envirosolutions 2020-04-10T13:43:42.327655+00:00
1.1.1 no 3.0.0 63 envirosolutions 2020-04-08T15:08:02.030308+00:00
1.1.0 no 3.0.0 37 envirosolutions 2020-04-08T09:05:31.571796+00:00
1.0.2 no 3.0.0 417 envirosolutions 2020-02-19T09:36:40.578346+00:00
1.0.1 no 3.0.0 284 envirosolutions 2020-01-16T15:42:20.186391+00:00
1.0 no 3.0.0 192 envirosolutions 2020-01-02T12:35:44.443247+00:00

Sustaining Members