Related Plugins and Tags

QGIS Python Plugins Repository

BDOT10k Plugin icon

Plugin ID: 2828
(8) votes 

Wtyczka do pobierania danych BDOT10k. Plugin for downloading BDOT10k data.

[PL] Wtyczka umożliwia pobranie danych BDOT10k:
- zaznaczając pola wyboru dla poszczególnych powiatów
pogrupowanych województwami,
- poprzez selekcję powiatów na podstawie przecięcia
z wybraną warstwą wektorową.

[EN] The plugin allows to download BDOT10k data
(BDOT10k stands for Database of Topographic Objects):
- by selecting checkboxes for individual counties
grouped by voivodeships,
- by selecting counties based on the intersection
with the chosen vector layer.

Author
Maryla Jeż
Maintainer
marylagis
Tags
polandopen datagugikpolskabdot10kotwarte danemarylagis
Plugin home page
https://marylagis.github.io/
Tracker
Browse and report bugs
Code repository
https://github.com/marylaGIS/bdot10k
Latest stable version
1.2.0
Plugin ID
2828
Version Experimental Min QGIS version Max QGIS version Downloads Uploaded by Date
1.2.0 no 3.0.0 3.99.0 641 marylagis 2024-04-17T19:23:06.329795+00:00
1.1.1 no 3.0.0 3.99.0 1375 marylagis 2024-04-01T17:26:36.506615+00:00
1.0.1 no 3.0.0 3.99.0 2614 marylagis 2024-02-12T19:53:03.698736+00:00
1.0 no 3.0.0 3.99.0 4619 marylagis 2023-06-27T18:32:33.197636+00:00
0.1 no 3.0.0 3.99.0 4520 marylagis 2022-11-30T21:11:57.002580+00:00

Sustaining Members