Related Plugins and Tags

QGIS Python Plugins Repository

(3) votes 

Wtyczka do pobierania danych BDOT10k. Plugin for downloading BDOT10k data.

[PL] Wtyczka umożliwia pobranie danych BDOT10k:
- zaznaczając pola wyboru dla poszczególnych powiatów
pogrupowanych województwami,
- poprzez selekcję powiatów na podstawie przecięcia
z wybraną warstwą wektorową.

[EN] The plugin allows to download BDOT10k data
(BDOT10k stands for Database of Topographic Objects):
- by selecting checkboxes for individual counties
grouped by voivodeships,
- by selecting counties based on the intersection
with the chosen vector layer.

Author
Maryla Jeż
Maintainer
marylagis
Tags
polandopen datagugikpolskabdot10kotwarte danemarylagis
Plugin home page
https://marylagis.github.io/
Tracker
Browse and report bugs
Code repository
https://github.com/marylaGIS/bdot10k
Latest stable version
1.0
Version Experimental Min QGIS version Max QGIS version Downloads Uploaded by Date
1.0 no 3.0.0 3.99.0 3181 marylagis 2023-06-27T18:32:33.197636+00:00
0.1 no 3.0.0 3.99.0 4500 marylagis 2022-11-30T21:11:57.002580+00:00

Sustaining Members