Related Plugins and Tags

QGIS Python Plugins Repository

(19) votes 

Archaeological GIS, toolbox for Slovenian Archaeologists.

EN: Plugin helps seting up GIS project for archaeologists or anyone else that needs same layers for the area of Republic of Slovenia.
Data is provided by Slovenian Ministry of Culture, Surveying and Mapping Authority and Geological Survey of Slovenia.
Plugin was developed by Centre for Preventive Archeology, IPCH Slovenia.

SI: Vtičnik je v pomoč ob vzpostavitvi GIS projekta za arheologe ali kogarkoli, ki potrebuje iste sloje za območje Republike Slovenije.
Dostop do podatkov omogočata Ministrstvo za kulturo, Geodetska uprava RS in Geologški zavod Slovenije. Za razvoj vtičnika je poskrbel Center za preventivno arheologijo, ZVKDS.

Version Experimental Minimum QGIS version Downloads Uploaded by Date
1.4.1 no 3.0.0 992 matjash 2023-01-03T10:16:49.992644+00:00
1.4.0 no 3.0.0 9602 matjash 2021-12-25T14:40:13.572420+00:00
1.3.99 no 3.0.0 1502 matjash 2021-11-02T13:49:12.091946+00:00
1.3 no 3.0.0 11124 matjash 2020-06-03T09:37:54.644853+00:00
1.2 no 3.0.0 61 matjash 2020-05-27T11:44:41.469177+00:00
1.1 no 3.0.0 1039 matjash 2020-04-20T09:40:21.881337+00:00
1.0.0 no 3.0.0 531 matjash 2020-03-31T09:34:21.942960+00:00
1.0 no 3.0.0 71 matjash 2020-03-19T14:26:10.649822+00:00

Sustaining Members