Related Plugins and Tags

QGIS Python Plugins Repository

(20) votes 

Archaeological GIS, toolbox for Slovenian Archaeologists.

EN: Plugin helps seting up GIS project for archaeologists or anyone else that needs same layers for the area of Republic of Slovenia.
Data is provided by Slovenian Ministry of Culture, Surveying and Mapping Authority and Geological Survey of Slovenia.
Plugin was developed by Centre for Preventive Archeology, IPCH Slovenia.

SI: Vtičnik je v pomoč ob vzpostavitvi GIS projekta za arheologe ali kogarkoli, ki potrebuje iste sloje za območje Republike Slovenije.
Dostop do podatkov omogočata Ministrstvo za kulturo, Geodetska uprava RS in Geologški zavod Slovenije. Za razvoj vtičnika je poskrbel Center za preventivno arheologijo, ZVKDS.

Version Experimental Minimum QGIS version Downloads Uploaded by Date
1.4.1 no 3.0.0 4872 matjash 2023-01-03T10:16:49.992644+00:00
1.4.0 no 3.0.0 9626 matjash 2021-12-25T14:40:13.572420+00:00
1.3.99 no 3.0.0 1509 matjash 2021-11-02T13:49:12.091946+00:00
1.3 no 3.0.0 11133 matjash 2020-06-03T09:37:54.644853+00:00
1.2 no 3.0.0 69 matjash 2020-05-27T11:44:41.469177+00:00
1.1 no 3.0.0 1046 matjash 2020-04-20T09:40:21.881337+00:00
1.0.0 no 3.0.0 536 matjash 2020-03-31T09:34:21.942960+00:00
1.0 no 3.0.0 75 matjash 2020-03-19T14:26:10.649822+00:00

Sustaining Members