Related Plugins and Tags

QGIS Python Plugins Repository

Walidator plików GML Plugin icon

Plugin ID: 2891
(11) votes 

Walidacja i kontrola plików GML baz: BDOO, BDOT10k, PRNG, RCN, GESUT, EGiB, BDOT500

Walidacja ze schematem aplikacyjnym GML - XSD i kontrola plików GML baz: BDOO, BDOT10k, PRNG, GESUT, EGiB, BDOT500, RCN.

Author
Marcin Lebiecki - Główny Urząd Geodezji i Kartografii
Maintainer
marcinlebiecki
Tags
pythongmlbdot10kbdoogesutegibbdot500prngxsdwalidacjarcn
Plugin home page
https://www.gov.pl/web/gugik
Tracker
Browse and report bugs
Code repository
https://github.com/GlownyUrzadGeodezjiIKartografii/WalidatorPlikowGML
Latest stable version
1.0.4
Latest experimental version:
1.0.2
Plugin ID
2891
Version Experimental Min QGIS version Max QGIS version Downloads Uploaded by Date
1.0.4 no 3.22.0 3.99.0 755 marcinlebiecki 2024-03-15T14:30:25.945870+00:00
1.0.3 no 3.22.0 3.99.0 528 marcinlebiecki 2024-03-08T13:51:50.587887+00:00
1.0.2 yes 3.22.0 3.99.0 496 marcinlebiecki 2023-12-08T10:35:04.366026+00:00
1.0.1.1 no 3.22.0 3.99.0 2936 marcinlebiecki 2023-06-27T21:30:23.219668+00:00
1.0.1 no 3.22.0 3.99.0 1059 marcinlebiecki 2023-03-16T19:51:21.524336+00:00
1.0.0 no 3.22.0 3.99.0 536 marcinlebiecki 2023-03-02T07:49:27.060938+00:00

Sustaining Members