Related Plugins and Tags

QGIS Python Plugins Repository

Vgi2Shp Plugin icon

Plugin ID: 500
(21) votes 

Slovak cadastral VGI file format to ESRI SHP file format converter, for Slovak users only

Vgi2Shp, verzia 3.0.7 pre QGIS 3:
Hardverove poziadavky: pripojenie na Internet
Softverove poziadavky: QGIS verzia 3.30.x a nizsia

Co je nove:
Verzia 3.0.7:
-free licencia platna do 31.12.2023
-zjednotenie hlavicky atributovych tabuliek pre atributy VYM, DRP, UMP, PRP, SPN a DRV
Verzia 3.0.6:
-free licencia platna do 31.12.2023
Verzia 3.0.5:
-spracovanie VGI suborov grafickych udajov projektu pozemkovych uprav aj v DEMO verzii
Verzia 3.0.4:
-spracovanie VGI suborov grafickych udajov projektu pozemkovych uprav,
ktorych nazov je v tvare: XXXXXX_UQ_EEEEEE_YYY_OOOOOO_cccc_pp.VGI
a v ktorych nazve sa musia minimalne nachadzat nasledujuce dve polozky:
1. XXXXXX - sestmiestne cislo katastralneho uzemia v intervale 800015 az 992160
2. OOOOOO - skratka obsahu (BPEJ, BPP, GCZU, GCHNU, JPRL, MAHP, MFUU, MMUSES, MPPU,
MPV, MRPS, MSVP, MSVZO, NDP, OPm, PUUO a UNP)
Urad geodezie, kartografie a katastra Slovenskej republiky a MPRV SR
Vykonavanie geodetickych cinnosti pre projekt pozemkovych uprav v ramci operatu obvodu
Docasny metodicky navod, c.PP/2021/001265-1, Bratislava, 11. februara 2021
Verzia 3.0.3:
-rozsirenie poloziek atributovych tabuliek vrstiev KLADPAR resp. UOV o pravne dokumenty,
ktore su uvedene na LV (1-Tarchy,2-Ine udaje,3-Poznamky a 4-Titul nadobudnutia).
Z dovodu velkosti vysledneho DBF suboru je uvedenych len prvych 8 pravnych
dokumentov pre kazdy zaznam na LV, kazdy o dlzke max.256 znakov.
Verzia 3.0.2:
-podpora kodovania CP1250 (Windows Central and Eastern Europe) SPI suborov
-spracovanie suborov BJ*.VGI
-rozsirenie poloziek atributovych tabuliek vrstiev KLADPAR resp. UOV
Verzia 3.0.1:
-mnohonasobne zrychlenie
-sucasna spracovanie viac ako jedneho VGI suboru
-vytvaranie adresarovej struktury Kraj - Okres - Kataster
-takmer 100-percentna ucinnost spracovania

Popis vrstiev:
KLADPAR,UOV - parcely katastra nehnutelnosti, register C resp. E
ZAPPAR - vnutorna kresba parciel
ZNACKY - mapove znacky okrem znaciek kultur
POPIS - nazvoslovie (sidelne a nesidelne nazvy)
LINIE - dalsie prvky polohopisu
KATUZ - hranica katastralneho uzemia
ZUOB - hranica zastavaneho uzemia obce
TARCHY - tarchy na parcelach

Popis atributovej tabulky vrstvy KLADPAR resp. UOV:
1.Spracovanie len SGI suborov - VGI subory:
- Objekt, cislo objektu
- Vrstva, vrstva objektu
- KU, kod katastra
- Nazov_KU, nazov katastra
- Parcis, parcelne cislo - textovy udaj vo formate 123456.012
- CPA, parcelne cislo - ciselny udaj vo formate 1234560120
- Parcela, parcelne cislo - textovy udaj vo formate 123456/12
2.Spracovanie SGI suborov spolocne s SPI subormi - VGI a DBF subory v spolocnom adresari:
a.SPI subory - PA*.DBF resp. EP*.DBF:
- VYM, vymera parcely v m2
- DRP, druh pozemku
- PKK_PA, sposob vyuzitia pozemku
- DN1_PA az DN8_PA, druh chranenej nehnutelnosti
- UMP, umiestnenie pozemku
- PRP, prislusnost pozemku k PPF alebo LPF
- SPN, spolocna nehnutelnost
- DRV, druh pravneho vztahu
b.SPI subory - CS*.DBF:
- DRS_CS, druh stavby
- PKK_CS, popis stavby
- PEC_CS, supisne cislo
- MSS_CS, miestna cast
- VYM_CS, vymera stavby na pozemku
- ZCS_CS, zjednocovacie cislo stavby
- UMS_CS, umiestnenie stavby
- DON_CS, druh chranenej nehnutelnosti
c.SPI subory - PK*.DBF:
- PKU, kod povodneho katastra
- Nazov_PKU, nazov povodneho katastra
d.SPI subory - BP*.DBF a VL*.DBF:
- BNP_BP, bytovy/nebytovy priestor
- CIV_BP, oznacenie vchodu
- CIP_BP, cislo poschodia
- CIB_BP, cislo bytu / kod nebytoveho priestoru
- CNP_BP, popis priestoru
- VYM_BP, uzitkova plocha bytu / nebytoveho priestoru
- CLV_VL, cislo listu vlastnictva
- PCS_VL, poradove cislo spoluvlastnika
- VLA_VL, meno, nazov a adresa alebo sidlo vlastnika
- PRI_VL, priezvisko
- MNO_VL, meno
- ROD_VL, rodne meno
- TIP_VL, titul
- KPV_VL, typ identifikatora
- ICO_VL, ICO alebo rodne cislo, datum narodenia obcana
- PCZ_VL, poradove cislo zavodu
- PRV_VL, priezvisko (BSM)
- MEV_VL, meno (BSM)
- ROV_VL, rodne meno (BSM)
- TIZ_VL, titul (BSM)
- RCI_VL, rodne cislo alebo datum narodenia ucastnika (BSM)
- ULC_VL, adresa - ulica
- CPO_VL, adresa - supisne cislo
- MST_VL, adresa - mesto
- PSC_VL, adresa - PSC
- DOP_VL, doplnkovy udaj
- STT_VL, adresa - stat
- TUC_VL, ucastnik pravneho vztahu
- TVL_VL, typ vlastnika
- DRU_VL, druh ucastnika pravneho vztahu
- CIT_VL, vlastnicky podiel - citatel
- MEN_VL, vlastnicky podiel - menovatel
- CIT_BP, vlastnicky podiel - citatel
- MEN_BP, vlastnicky podiel - menovatel
- VLA_Podiel, vlastnicky podiel v m2
e.SPI subory - PV*.DBF a PV*.FPT:
- PZ1_PV az PZ8_PV, informacia o pravnych dokumentoch
f.SPI subory - UZ*.DBF (neaktualizovane od 1.1.2005, udaje len informativneho charakteru):
- CEL_UZ, cislo evidencneho listu
- UZI_UZ, nazov uzivatela
- SEK_UZ, druh vlastnictva
- SEK_Popis, upresnenie druhu vlastnictva

Author
Ing.Olejar Milan
Maintainer
olejar
Tags
convertervgi formatshp format
Plugin home page
https://github.com/olejar/Vgi2ShpConverter
Tracker
Browse and report bugs
Code repository
https://github.com/olejar/Vgi2ShpConverter
Latest stable version
3.0.7
Plugin ID
500
Version Experimental Min QGIS version Max QGIS version Downloads Uploaded by Date
3.0.7 no 3.0.0 3.99.0 1053 olejar 2023-03-01T08:24:04.206855+00:00
3.0.6 no 3.0.0 3.99.0 143 olejar 2023-02-01T09:01:58.506558+00:00

Sustaining Members