Related Plugins and Tags

QGIS Python Plugins Repository

Oblicz wysokość (GUGiK NMT) Plugin icon

Plugin ID: 1871
(6) votes 

Oblicza wysokość punktów i spadek terenu na podstawie API GUGiK. EN: Only for Polish users - allows calculating the height using the GUGiK API. The service coverage area is available only within the administrative borders of Poland.

PL:
Wtyczka dzięki API udostępnionemu przez GUGiK umożliwi:
- dodanie punktów z obliczoną wysokością do warstwy tymczasowej
- skopiowanie obliczonych wysokości wraz z X, Y do schowka
- obliczenie spadków terenu
EN:
The plug-in with API provided by GUGiK will allow:
- adding points with the calculated height to the temporary layer
- copy the calculated heights together with X, Y to the clipboard
- calculation of slopes
The service coverage area is available only within the administrative borders of Poland.

Version Experimental Min QGIS version Max QGIS version Downloads Uploaded by Date
0.6 no 3.8.0 3.99.0 6693 abocianowski 2019-11-25T18:20:28.046986+00:00
0.5 no 3.8.0 3.99.0 124 abocianowski 2019-11-19T20:27:52.200287+00:00
0.4 no 3.8.0 3.99.0 192 abocianowski 2019-11-08T17:37:29.741947+00:00
0.3 no 3.8.0 3.99.0 141 abocianowski 2019-11-05T11:56:48.639459+00:00
0.2 no 3.8.0 3.99.0 127 abocianowski 2019-11-01T11:37:58.394657+00:00
0.1 no 3.8.0 3.99.0 135 abocianowski 2019-10-31T16:46:28.667036+00:00

Sustaining Members