Related Plugins and Tags

QGIS Python Plugins Repository

FlyFotosDK Plugin icon

(0) votes 

Samling af Danmarks historiske flyfotos

Tjenesten FlyFotosDK udbyder mere end 1.200 unikke historiske flyfotoserier, svarende til godt en halv million individuelle billeder. Det store billede katalog dækker Danmark i flere årtier og skalaer. Læs mere om løsningen på https://flyfotos.dk/

Denne plugin gør det nemt at overskue de mange flyfotoserier. Du kan f.eks. vælge at få en oversigt over de ”synlige” serier i kortvinduet. Derudover kan du udvælge serier via skala eller fra et givet årti.

For at kunne anvende denne plugin skal du have etableret en brugerkonto til tjenesten - Læs mere her https://flyfotos.dk/da-dk/produkter/adgang

English:
The FlyFotosDK service offers more than 1.200 unique historical aerial photoseries, which is the equivalent of more than half a million individual photos. This large catalogue covers the whole of Denmark, divided over multiple decades and several scales. Read more about the service on the website https://flyfotos.dk/

This plugin helps with managing the many aerial photoseries. It allows you for example to get an overview of the visible layers in the current map canvas extent. Alternately you can sort the photoseries based on scale for a given decade.

To use this plugin you need to have an account - read more here https://flyfotos.dk/da-dk/produkter/adgang

FlyfotosDK

Version Experimental Minimum QGIS version Downloads Uploaded by Date
1.1 no 3.4.0 1307 joinformatik 2021-04-12T16:16:58.540449+00:00
1.0 no 3.4.0 315 joinformatik 2020-12-07T15:47:45.446902+00:00

Sustaining Members